Dharma Teachers, Buddhist Scholars & Buddhist Activists

Dharma Teachers

Khenpo Tsulnam Rinpoche

Khenpo Tsulnam Rinpoche

 READ MORE 

Venerable Tsunma ​Tenzin Dasel

Venerable Tsunma ​Tenzin Dasel

 READ MORE 

Reverend Kai Lun

Reverend Kai Lun

 READ MORE 

Khenpo Sonam Tsewang

Khenpo Sonam Tsewang

 READ MORE 

Geshe Lobsang Yonten

Geshe Lobsang Yonten

 READ MORE 

Myong An Sunim

Myong An Sunim

 READ MORE 

Venerable Bhikkhunī Sumaṅgalā

Venerable Bhikkhunī Sumaṅgalā

 READ MORE 

Brother Chân Huy

Brother Chân Huy

 READ MORE 

Venerable Dr Karma Tashi Choedron

Venerable Dr Karma Tashi Choedron

 READ MORE 

Venerable Rongdao

Venerable Rongdao

 READ MORE 

Venerable Bhikkhu Gyanabodhi

Venerable Bhikkhu Gyanabodhi

 READ MORE 

Buddhist Scholars

Dr Mattia Salvini

Dr Mattia Salvini

 READ MORE 

Venerable Dr Sonam Wangmo

Venerable Dr Sonam Wangmo

 READ MORE 

Dr Ian Baker

Dr Ian Baker

 READ MORE 

Dr Giuliano Giustarini

Dr Giuliano Giustarini

 READ MORE 

Dr Maria Vasylieva

Dr Maria Vasylieva

 READ MORE 

Bibek Sharma

Bibek Sharma

 READ MORE 

Bem Mitruev

Bem Mitruev

 READ MORE 

Efgenii Buziatov

Efgenii Buziatov

 READ MORE 

Buddhist Activists

Sister Manjula Pradeep

Sister Manjula Pradeep

 READ MORE 

Brother KV Soon

Brother KV Soon

 READ MORE 

Brother Liau Kok Meng

Brother Liau Kok Meng

 READ MORE 

Sister Tripti Lochan

Sister Tripti Lochan

 READ MORE 

Dr Oleg Yatsenko

Dr Oleg Yatsenko

 READ MORE